Farmasi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Farmasøyter har kunnskaper om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. De har en viktig oppgave i å kontrollere og kvalitetssikre resepter. Bachelorstudiet passer for deg som har interesse for naturfag og mennesker.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Farmasi er læren om tilvirkning og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning. Studiet bygger derfor på basiskunnskap innenfor realfag. Evne til logisk tenkning og interesse for realfag er derfor en forutsetning. Velger du å studere farmasi, vil du få kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes til å forebygge og behandle sykdom.

I studiet lærer du om stoffer som inngår i legemidler, og du får også praktisk erfaring i hvordan du fremstiller flere typer legemidler.

Studiet legger også stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter overfor brukerne innenfor veiledning og legemiddelinformasjon. De viktigste oppgavene for reseptarfarmasøyter som er ansatt i apotek, er å vurdere og ekspedere resepter samt å veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk. Arbeidet er ansvarsfullt og krever nøyaktighet, gode regneferdigheter, norsk- og engelskkunnskaper og interesse for mennesker.

Bekledning

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: Matematikk R1 / ( S1+ S2) og kjemi 1 + enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.00 (primær)
57.50 (ordinær)

Studieplasser

82

Søknadskode (SO)

215749

Lignende utdanninger