Familiebehandling (sosialfag) - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studieretningen i familiebehandling har en særlig innretning mot familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Studiet gir undervisning og trening i familieterapi og familiebehandling i et tverrfaglig perspektiv. En kritisk og etisk tilnærming til praksis og til behandlerrollen vektlegges.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Studiet passer for deg som arbeider med barn og unge og deres omsorgspersoner innenfor ulike helse og velferdsinstanser , og som ønsker en vitenskapelig og analytisk tilnærming til fagfeltet

I tillegg til samfunnsvitenskapelige emner om barn og familier gir studiet en innføring i ulike familieterapeutiske metoder og trening i klinisk arbeid med familier. Studiet gir innføring i forskningsarbeid og omfatter en større masteroppgave.

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie, medisin, psykologi, pedagogikk eller tilsvarende utdanning.

Minstekravet for opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,7.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet