Estetiske fag - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterstudiet i estetiske fag vektlegger en samfunnsorientert tilnærming til det estetiske fagfeltet. Studiet har fire studieretninger: - Drama- og teaterkommunikasjon - Fagdidaktikk: kunst og design (heltid og deltid) - Kunst i samfunnet - Mote og samfunn

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i estetiske fag fokuserer på forskning, fornying og kritisk refleksjon i aktivt samspill mellom teori og praksis. Studiets fellesdel dekker et bredt felt av samtidens estetiske praksis og teori og studieretningen tilbyr fordypning i spesialisert teori og fagkunnskap.

Studentene har felles undervisning i emnene Kunst i kontekst – estetikk og vitenskapsteori, Forskningsmetode og Prosjekt i praksis.

Studentene kan velge mellom følgende fire studieretninger avhengig av avlagt bachelorløp

 

Studieretningen Fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til faglærerarbeid i og utenfor skolen.

Studieretningen Drama- og teaterkommunikasjon kvalifiserer til arbeid med og rundt teaterproduksjoner i sammenhenger, som anvendt teater i sosiale og helsefaglige sammenhenger, og performance og drama både på det frie feltet og teaterinstitusjonene.

Studieretningen Kunst i samfunnet kvalifiserer til arbeid på samtidskunst- og kulturfeltet, med formidling, organisering, kuratering og kritikk som del av en anvendt og samfunnsrettet praksis. 

Studieretningen Mote og samfunn kvalifiserer til motefaglig arbeid i og utenfor næringslivet, enten som del av moteproduksjonssystemet eller som del av en skapende og forskende praksis i ulike kontekster.

Opptakskrav

Studiet har fire studieretninger med ulike opptakskrav. Se informasjon under hver enkelt studieretning.

OpptaksprøveSøkere til studieretningene Drama- og teaterkommunikasjon, Kunst i samfunnet og Mote og samfunn skal sende inn en motivasjonstekst.

Motivasjonstekst: Søkere skal sende inn en tekst (inntil to A4-sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål: Hva er din bakgrunn? Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse? Hva er din motivasjon for å søke dette studiet? Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet