Ergoterapi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som ergoterapeut hjelper du mennesker til aktiviteter som gir livskvalitet, helse, verdighet og mestring i hverdagen. Med bachelorgrad i ergoterapi bidrar du til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i samfunnet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Studiet består av tolv emner inkludert tre tiukers praksisemner. To emner undervises på engelsk. Det er anledning til å ta deler av utdanningen i utlandet. Ulike internasjonale aktiviteter du deltar på i studiet, kan gi deg  Certificate of International Learning.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

 

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.40 (primær)
47.90 (ordinær)

Studieplasser

106

Søknadskode (SO)

215700

Lignende utdanninger