Energi og miljø i bygg - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
På det toårige masterstudiet i energi og miljø i bygg får du fordypning i energioptimalisering og energiteknologi i bygg. Viktige kjerneområder er bl.a. behovsstyrte energiprosesser, inneklima og miljøriktig energidesign. Studiet er på fulltid og deltid.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studentene skal tilegne seg kunnskap om behovsstyrt og energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming og varme- og kjølesystemer. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger. Det legges også vekt på drift og vedlikehold av komplekse systemer for styring av energi- og miljøtekniske installasjoner.

Målet er at studentene skal utvikle forståelse for og bevissthet om miljøets betydning for menneskers hverdag.
Det legges vekt på innendørs klima i bygninger og industrifasiliteter. Emnene kan deles i følgende grupper:

  • basisemner som termodynamikk, varme- og massetransport, energi og inneklima, strømningsteknikk og numeriske beregningsmetoder
  • anvendte emner som byggautomasjon, ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk, sanitasjon, energidesign og bygningsfysikk, samt valgbare emner
  • metodikk i forskning og etikk og selve masteroppgaven

Deltidsmasteren er plassert inni ordinær master. Undervisning på dagtid.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende + minimum 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger