Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet kan tas både som heltids- og deltidsstudium. Studiet er svært intensivt og arbeidskrevende. Undervisning og praksisopplæring er fordelt over hele studieperioden. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video, mv.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Det er til sammen 12 ukers praksisopplæring. Praksisopplæringen foregår primært i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole med veiledning av utdanningens øvingslærere.

Undervisningen til faglærere i drama- og teaterkommunikasjon spenner fra grunnlagstrening/arbeid med eget uttrykk, til enkle improvisasjoner og større teaterproduksjoner. Elevene skal lære å beherske de forskjellige uttrykksformene i drama- og teaterfaget, som for eksempel figurspill, maskespill, mime, dans/bevegelse, teatersport og fortellerkunst.

Gjennom dette arbeidet utvikles elevenes skaperevner og estetiske sans. Faglæreren skal også bidra til å utvikle elevenes dramaturgiske kunnskaper og ferdigheter. Disse danner basis for å forstå og kunne skape teaterkunst. Det teaterfaglige fundamentet forsterkes gjennom møter med teaterkulturen og med kunnskap om teaterhistoriske epoker og deres dramatikk.

Opptakskrav

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon er treårig drama- og/eller teaterfaglig utdanning fra universitet/høgskole. To av de tre årene må bygge på hverandre.
 

Motivasjonstekst

Søkere skal sende inn en tekst (maks to A4 sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål:

  • Hva er din bakgrunn?
  • Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse?
  • Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?
  • Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet