Design og kommunikasjon i digitale medier - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er både en kreativ og teknisk utdanning som gir kunnskap om nettsideproduksjon, digital bildebehandling og internetteknologi. Målet med studiet er at du blant annet skal kunne produsere nettsider og nettsteder av høy grafisk kvalitet.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

I studiet lærer du å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier. Studiet er beregnet på deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området. Du skal også kunne oppøve analytisk forståelse og evne til kritisk refleksjon.

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter slik at du blant annet kan framstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike presentasjoner med høy kvalitet. Videre skal du kunne gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt på en slik måte at design, uttrykk og struktur understøtter innholdet og gjør budskapet tilgjengelig for mottakeren.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
54.9 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

215602