Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale temaer som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Studiet inneholder også en femukers praksisperiode. 

Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Tilstedeværelse kreves ved arbeid med og fremføring av flere av arbeidskravene. Studiet har enkelte progresjonskrav.

Dette studiet har en fem ukers praksisperiode lagt til andre semester. Du må gjennomføre praksisukene selv om du kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
51.3 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

215603

Lignende utdanninger