Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet gir kunnskap i å organisere, lagre og gjenfinne informasjon, denne delen utgjør 30 av totalt 60 studiepoeng. Formidling av litteratur og kultur står også sentralt. I bibliotek og samfunn vektlegges biblioteket som samfunnsinstitusjon. Studiet er et heltidsstudium.

Emner:

  • Bibliotek og samfunn 1 (15).
  • Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning (2x15).
  • Litteratur- og kulturformidling: Teksthistoriske linjer (15).
  • Fem ukers praksis.

Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

En 5 ukers sammenhengende praksis er påkrevd for å bestå utdanningen.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
51.3 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

215603

Lignende utdanninger