Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211232

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

I en tid der arbeidslivet preges av endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juss. Årsstudiet i organisasjon og personalledelse gir denne type breddekompetanse, der emnene er organisasjonsteori og -psykologi, personalledelse, etikk, arbeidsrett, forvaltningsrett, endringsledelse, foretaksstrategi og stats- og kommunalkunnskap.

Årsstudiet gir bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juridiske emner, og egner seg spesielt godt som videreutdanning for yrkesaktive med erfaring fra arbeid innen administrasjon eller ledelse, som vil styrke sin kompetanse særlig innenfor personalledelse og endringsarbeid. Årsstudiet passer også godt som et første steg mot en bachelorgrad ved Høgskolen i Molde, særlig i Politikk, juss og administrasjon, eller i Økonomi og administrasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Alle utdanninger innen