Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211232

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Arbeidslivet er i stadige endringsprosesser og har behov for folk med bred kompetanse innen organisasjonsfag og juss. Årsstudium i organisasjon og personalledelse gir deg breddekompetanse i sentrale emner som organisasjonsteori, endringsledelse, etikk, forvaltnings- og arbeidsrett.

Her legger vi stor vekt på dialog mellom lærer og student, og sterk kobling mellom teori og praksis. Høgskolen har et stort og aktivt fagmiljø som liker å utfordre hvordan det tenkes og handles i organisasjoner, og studentene blir invitert med på faglige og sosiale arrangementer og diskusjoner.

Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad i Politikk, juss og administrasjon, eller i Økonomi og administrasjon, ved Høgskolen i Molde.

Studiet kan tas på deltid ved siden av jobb.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Alle utdanninger innen