Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211218

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Årsstudiet i juss og økonomi gir deg en innføring i sentrale rettsregler. Du lærer hvordan du finner frem til rettskilder, og hvordan de kan anvendes i konkrete problemstillinger – som for eksempel når det skal forhandles og inngås avtaler om innkjøp.

Du får god kjennskap til hvordan et finansregnskap bygges opp og hvordan et årsregnskap påvirkes av lovreguleringer. Oversikt om kostnadsstruktur, internregnskap og økonomistyring inngår også i studiet, sammen med innføring i logistikk, regnskap og økonomi.

Studiet gir samlet en selvstendig kompetansegivende årsenhet. Du kan også ta emnene i årstudiet enkeltvis.

Emnene kan brukes i forskjellige bachelorgrader ved HiMolde, blant annet bachelor i økonomi og administrasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Alle utdanninger innen