Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211218

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

Årsstudium i juss og økonomi er et tilbud for studenter med interesse for juridiske fag kombinert med bedriftsøkonomi og logistikk. Studiet tilbys som et heltidsstudium ved Høgskolen i Molde. Formålet med studiet er å utdanne reflekterte studenter, som kan benytte sin kompetanse både innen offentlig og privat næringsliv. Men fagene kan også rette seg mot studenter som ønsker økt kunnskap om ett enkeltemne, og kan følge dette isolert om ønskelig.

Det tilbys en grundig innsikt i forvaltningsretten, kjøpsretten og velferdsretten. Det gis også oversikt over andre rettsområder, som alle har sammenheng med økonomiske fag. I tillegg til dette gis det en innføring i logistikkfaget «Innføring i supply chain management», som omhandler kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder på. Det vil også bli gitt kurs i grunnleggende finansregnskap, og hvordan en bedrift maksimerer lønnsomheten (bedriftsøkonomi) og innkjøpsledelse og forhandling.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Alle utdanninger innen