Effektiviserings- og forbedringsledelse favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen gir nødvendig kompetanse i møte med utfordringer knyttet til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Nettstøttet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Denne fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Du lærer om:
  • tema innen ledelse og økonomi
  • prosjekt- og kvalitetsledelse
  • kommunikasjon og omdømme i endring
  • lærende organisasjoner
  • produksjonsstyring
  • verdikjede

     

 

Opptakskrav

Les mer om opptakskrav på studiets hjemmeside.