Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Studiested

Sandefjord

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

Campus: 48.000,- per semester. Nettstudier: 38.000,- per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Webdesign er en ett-årig fagskoleutdanning hvor studentene lærer å jobbe kreativt med visuell kommunikasjon. Dette omfatter ulike områder innen webdesign som strategisk design, illustrasjon, foto og animasjon.

Webdesign handler om å forbedre totalopplevelsen en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig minimere frustrasjoner.

Studentene får kunnskap om samspillet mellom design og teknologi, og arbeidet med å skape interaksjoner med brukere, både på det personlige og intuitive nivå.

Webdesign blir stadig viktigere i utvikling av nye nettsider, digitale produkter og tjenester, og det er stor etterspørsel etter mennesker med kompetanse innen dette fagområdet.

Utdanningen Webdesign er praktisk rettet, og med fokus på å skape brukervennlige og funksjonelle nettsider, digitale produkter og tjenester.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til webdesign.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2: Design og brukergrensesnitt (7,5 stp.)
 • Emne 3: Grunnleggende programmering (7,5 stp.)
 • Emne 4: Nettsider og arbeidsmetodikk (15 stp.)
 • Emne 5: Prosjektoppgave (15 stp.)


Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

 

Opptaksinformasjon

Løpende opptak frem til studiestart.

Du søker ved å fylle inn skjema på nettsidene våre.

Karrieremuligheter

Studentene kan etter fullført utdanning jobbe med:

 • Webdesign selskaper som utvikler nettsider, digitale produkter og tjenester
 • Webdesign i media- og kommunikasjonsbyråer
 • I bedrifter med egen avdeling for digital design og kommunikasjon
 • Webdesign knyttet til produksjon av film- og TV

 

Næringslivet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg en teknologi i utvikling, noe som gjør at stillinger og beskrivelsene av disse er dynamiske.