Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Studiested

Sandefjord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

Campus: 48.000,- per semester. Nettstudier: 38.000,- per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Er du analytisk med interesse for teknologi og IT? Studér QA programvaretesting og jobb med kvalitetssikring av nye programvarer.

Programvaretesting og kvalitetssikring (Quality Assurance) er to viktige komponenter når et nytt program blir skapt av utviklere og programmerere. En dyktig programvaretester spiller en avgjørende rolle i å levere pålitelig og feilfri programvare ved å sikre at den oppfyller kravene, er brukervennlig og fungerer pålitelig i ulike scenarier.

Det finnes en rekke måter å gjennomføre brukertester og QA-testing for å være sikker på at produktet er klar til å tilbys til markedet. I denne utdanningen får studentene kunnskap om ulike prosesser  for testing av programvare og ferdigheter i bruk av ulike testverktøy for å sikre høy kvalitet i moderne programvareutvikling.

Undervisningsopplegg

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng. Studiet har følgende emner:

Emne 1: Programvaretesting (45 stp.)
Emne 2: Operativsystemer (15 stp.)
Emne 3: Databaser (15 stp.)
Emne 4: Grunnleggende nettverk og datakommunikasjon (15 stp.)
Emne 5: Programvareutvikling/utviklingsprosesser (15 stp.)
Emne 6: Programmering (15 stp.)


Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

 

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Løpende opptak frem til studiestart. 

Søk ved å fylle inn søknadsskjema på nettsiden vår. 

Karrieremuligheter

Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge. I beste fall vil én av fire IT-stillinger være ubemannet ved inngangen av år 2030.

Mange bedrifter har problemer med å rekruttere medarbeidere med spisskompetanse innen QA programvaretesting. Dette er et relativt nytt fagområde i sterk vekst, noe som gjør at det er stort behov for å tilby utdanning innen dette feltet.

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området. Dette inkluderer informasjonssikkerhet, datanettverksoperasjoner, programmering og penetrasjonstesting.

Etter fullført utdanning kan studentene søke jobb i:

  • Programvarehus
  • IT-konsulentselskaper
  • IT-avdelinger i større virksomheter