Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Studiested

Sandefjord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

Campus: 48.000,- per semester. Nettstudier: 38.000,- per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Vil du jobbe med utvikling av nettsider og mobile applikasjoner?

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter.

Det er et stort behov i markedet for Frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder, for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Dette studiet er utviklet for å møte bransjens behov ved å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter til å utvikle, forvalte og jobbe med Frontend-utvikling.

Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger.

Dette studiet passer for deg som ikke har erfaring innen fagfeltet, og for deg som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre i en jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og caser underveis.

Studiet har følgende emner:

 • Emne 1 HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2 Design og brukergrensesnitt (7,5 stp.)
 • Emne 3 Grunnleggende programmering (7,5 stp.)
 • Emne 4 Javascript og API (22,5 stp.)
 • Emne 5 Programvare- utviklingsmetoder (7,5 stp.)
 • Emne 6 Javascript rammeverk (15 stp.)
 • Emne 7 Webteknologi (15 stp.)
 • Emne 8 Fordypningsprosjekt i Frontend-programmering (30 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Opptaksinformasjon

Løpende opptak frem til studiestart.

Du søker ved å fylle inn skjema på nettsidene våre.

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne gå inn i en stilling med Frontend-utvikling. Med fagskole innen Frontend-utvikling kan du jobbe i it-selskaper, medie- og kommunikasjonsbedrifter – samt større firma med egne it-avdelinger.

Alle utdanninger innen