Nøkkelinformasjon

Om studiet

Mange ulike typer temakurs gjennom hele året.

Skolen arrangerer mange ulike typer temakurs gjennom hele året. Se vår hjemmeside http://www.nestorkurs.com eller ta kontakt på tlf 33 33 55 00 for informasjon/kursbrosjyre

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.