Nøkkelinformasjon

Om studiet

Drømmer du om å gjøre suksess med egen YouTube-bedrift? Har du ambisjoner om å utvikle din egen sjanger og signatur på kanalen din? Er du i startgropen, eller er du på god vei til å gjøre dette?

Hvis du ønsker å gjøre det bra på YouTube må du satse og jobbe hardt. Danvik vil legge rammene.

I starten av skoleåret vektlegges det entreprenøriellmessige ved en virksomhet, der man gjør analyser av markedet og ser på hvilke muligheter man har for å utvikle bedriften. Basert på dette vil skolen komme opp med et opplegg skreddersydd til bedriften, og i samtaler med en ekstern veileder utarbeide en plan for hele året.

Linjen er knyttet opp mot Ungt Entreprenørskap sitt bedriftsopplegg for studenter, der man lærer hvordan oppstarten av en bedrift foregår og alt det praktiske rundt dette, så som idéutvikling, organisering, rollefordeling og drift.

Gjennom å drive med YouTube og entreprenørskap lærer du å skape innhold rettet mot en spesifikk målgruppe. Man lærer å filme, klippe og generelt utvikle seg i kreativ retning. Videre lærer man å markedsføre seg selv og kanalen. Dette er nyttige kunnskaper og egenskaper å ta med seg videre i livet. Det å ha startet og å ha drevet en YouTube-kanal gjør deg til en aktuell kandidat i mange mediebedrifter. Mange av Danviks samarbeidsbedrifter ønsker YouTube-kompetanse. Danvik klarer knapt å levere nok praktikanter til andreårsordningen med praksisplasser som har nettopp denne kompetansen. Vil du bli en av dem?

Hvis du allerede har din egen YouTube-kanal, skal du få tid til å jobbe med å videreutvikle denne, parallelt med at du jobber med klassen eller gruppens egen kanal.

Linja har delvis fellesundervisning med Foto & SoMe.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.