Reiselivskoordinator favoritt ikon

Fagskole
En praktisk rettet utdanning i en bransje som er i kraftig vekst.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet gir deg en bred forståelse for reiselivsnæringen som helhet, og for den betydningen næringen har nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningen er praktisk rettet, hvor du også får en teoretisk innføring i reiselivsnæringen, turistgeografi, kultur og turisme. 

Du får trening i reiseplanlegging og gjennomføring av guiding ved reisemål, utforming av markedsføringsmateriell med gode og selgende beskrivelser samt bruk av digitale og sosiale medier i markedsføring.

Du får også kunnskaper og ferdigheter knyttet til ledelse av turistgrupper, samt å kunne opptre profesjonelt ved uforutsette hendelser. 

Studentene skal gjennom studiet oppøve sin sosiale kompetanse og fremstå som sikre, selvstendige og tillitsskapende i møte med sine kunder. For å oppnå dette vil studentene evaluere egne og medstudentenes opplegg. Studentene vil også evaluere den praktiske utførelsen av arbeidsoppgaver på reiser, dagsturer og ekskursjoner som gjennomføres i løpet av studietiden. Det legges vekt på teamarbeid.

Studiet omfatter også:
• reiser i og utenfor Norge (inkludert i studieavgiften)
• praksis i en reiselivsbedrift
• opplæring i Amadeus, reiselivsbransjens mest brukte system
• eksterne prosjekter som å arrangere Reiselivsmessen i Norge

 
 

 

Lignende utdanninger