Reiselivskoordinator favoritt ikon

Fagskole
En praktisk rettet utdanning i en bransje i kraftig vekst. Gode jobbmuligheter! 60 studiepoeng. Studieturer inkludert i studieavgiften.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

104 300

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Reiselivskoordinator – praktisk utdanning for en bransje i kraftig vekst

Studiet Reiselivskoordinator gir studentene en bred forståelse for reiselivsnæringen som helhet, og for den betydningen næringen har nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen er praktisk rettet, og basis for den praktiske opplæringen og treningen er teoretisk gjennomgang av reiselivsnæringen, turistgeografi, kultur og turisme. 

Gjennom studiet blir studenten trenet i reiseplanlegging og gjennomføring av guiding ved reisemål, utforming av markedsføringsmateriell med gode og selgende beskrivelser samt bruk av digitale og sosiale medier i markedsføring. Studiet vektlegger oppøvelse av kunnskaper og ferdigheter tilknyttet ledelse av turistgrupper, samt å kunne opptre profesjonelt ved uforutsette hendelser. 

Studentene skal gjennom studiet oppøve sin sosiale kompetanse og fremstå som sikre, selvstendige og tillitsskapende i møte med sine kunder. For å underbygge dette gjennom opplæringen gjennomfører studentene evaluering av egne og medstudenters opplegg, samt den praktiske utførelsen av arbeidsoppgaver på reiser, dagsturer og ekskursjoner som gjennomføres i løpet av studietiden. 

Teamarbeid vektlegges gjennom opplæringen, og studentene jobber sammen i utformingen av gode og relevante turer og planlegger aktiviteter i tilknytning til disse.

Studiet inkluderer også:

 • spennende reiser og opplevelser i og utenfor Norge inkludert i studieavgiften
 • praksis i en reiselivsbedrift
 • opplæring i Amadeus (reiselivsbransjens mest brukte system)
 • eksterne prosjekter som f. eks arrangering av Reiselivsmessen i Norge
May Elena gikk rett ut i jobb
May Elena gikk rett ut i jobb

Jeg er veldig fornøyd med valget mitt om å starte på Fredrikstad FagAkademi, det var et utrolig flott og lærerikt år. Vi hadde mye praktisk arbeid, og det vi lærte er veldig relevant for arbeidslivet. Nettopp dette har jeg hatt stor nytte av i min jobb hos Ving.

Derfor valgte Anja FFA
Derfor valgte Anja FFA

Jeg valgte å gå reiseliv fordi Fredrikstad FagAkademi sine læringsmetoder passer perfekt for meg da jeg hadde ikke generell studiekompetanse. Det å lære yrket på en praktisk måte passet fint for meg, og på skolen hadde vi gode og praktiske måter å lære stoffet på.

Bookingsystemet Amadeus

I tillegg til å lære om turistgeografi, kultur, turisme, turplanlegging m.m. vil du også lære om bookingsystemet Amadeus, et av verdens ledende systemer innen reiselivsbransjen. Dette benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleie og andre reiselivsaktører. Amadeus er også det systemet som er mest brukt av de norske reisebyråene. Kurset som inngår i studiet er det samme som reiselivsbransjen selv benytter, og gjennomført kurs vil i de fleste tilfeller være en forutsetning for å få jobb i reisebyrå / online reisebyrå.

Praktisk undervisning 

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene planlegger og gjennomfører turer, dette inkluderer egne turer med klassen og turer for eksterne. I praksisperioden får studentene utføre arbeidsoppgaver i relevante reiselivsbedrifter, og det legges opp til aktiv bruk av programvare, digitale og sosiale medier tilknyttet undervisningen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Ved å studere reiseliv får du en praktisk rettet utdanning, og du kan velge å jobbe innen mange ulike områder i verdens største næring. Våre studenter får jobb i alt fra hoteller, flyplasser, bedriftsreisebyråer, online reisebyråer, turoperatører, eventbyråer, turistkontorer, og ute på destinasjoner m.m.

Mange reiselivsbedrifter tar kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene planlegger og gjennomfører turer, dette inkluderer egne turer med klassen og turer for eksterne. I praksisperioden får studentene utføre arbeidsoppgaver i relevante reiselivsbedrifter, og det legges opp til aktiv bruk av programvare, digitale og sosiale medier tilknyttet undervisningen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

 

Opptakskrav

Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning.

Hvis du er en av dem som mangler studiekompetanse eller ikke har fullført videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg og send oss relevante papirer som bekrefter skole-, jobberfaring etc. Vi vil da vurdere din søknad med basis i innsendte papirer. Dersom vi har behov for ytterligere dokumentasjon vil vi ta kontakt med deg. En søknad er helt uforpliktende for deg.

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller søke med realkompetansen din. Realkompetansen er all erfaring du har opparbeidet fra jobb, utdanning, frivillig arbeid o.l. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. 

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert. Les mer om opptakskravet under de ulike studieretningene. 

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeide, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Reiselivskoordinator er:

 Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:

 • Organisere eller hjelpe til med reiser og planlegging
 • Erfaring fra serviceyrker (kantine, restaurant, kiosk, o.l.)
 • Erfaring fra arbeid innen kundeservice som guide, reiseleder, ansvar for turer o.l.
 • Erfaring fra  arbeid i reiseliv eller reiseliv-relaterte bedrifter
 • Erfaring fra gjennomføring av ulike arrangement planlegging 
 • Erfaring fra call center
 • Erfaring fra salg/service

Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:

 • Kurs eller utdanning innenfor reiser og arrangement
 • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes

Relevant realkompetanse – annet:

 • Generell administrativ erfaring
 • Blogg om livsstil, reise, mat, opplevelser, o.l.

Opptaksinformasjon

Fredrikstad og Oslo FagAkademi praktiserer rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende så lenge det er ledig plasser. 

Kostnader for lærebøker kommer i tillegg til oppgitt pris for studiet. 

Karrieremuligheter

Utdanningen Reiselivskoordinator er praktisk rettet og kvalifiserer deg for jobb innenfor flere felt i verdens største næring. Våre studenter får jobber i alt fra hoteller, flyplasser, reisebyrå, eventbyråer, turistkontorer, ute på destinasjoner  m.m.

Kvalifikasjon/tittel

Reiselivskoordinator

Lignende utdanninger