Nettverksadministrator med design favoritt ikon

Fagskole
Praktisk utdanning i installasjon, drift og administrasjon av nettverk og servere med bruk av Windows- og Cisco-teknologi. 60 studiepoeng.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

98 300

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Nettverksadministrator – Lær IT ved å praktisere IT

Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter. 

Gjennom studiet fokuserer vi på at studentene opparbeider tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse innen IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Studentene blir også trent i teamarbeid, og skal kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan man som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere sin kompetanse for å være relevant. Studentene gis derfor god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innen de ulike områdene studiet omhandler.

Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. Fredrikstad og Oslo FagAkademi er også testsenter, og tester tilknyttet aktuelle sertifiseringer kan derfor gjennomføres på skolen.

Fredrikstad og Oslo FagAkademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy noe som innebærer at studentene har tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, virkelighetsnære prosjekter etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene etter fullført studium er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som nettverksadministrator, nettverksdesigner, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Mange av våre tidligere studenter jobber også som en del av et driftsteam eller en konsulentgruppe i store virksomheter. Studiet og arbeidet med dette gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

Siden studiet og pensum i dette er utformet i tråd med MS Windows og Cisco sine krav er jobbmulighetene også gode i utlandet og i store internasjonale selskaper.

Opptakskrav

Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning.

Hvis du er en av dem som mangler studiekompetanse eller ikke har fullført videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg og send oss relevante papirer som bekrefter skole-, jobberfaring etc. Vi vil da vurdere din søknad med basis i innsendte papirer. Dersom vi har behov for ytterligere dokumentasjon vil vi ta kontakt med deg. En søknad er helt uforpliktende for deg.

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller søke med realkompetansen din. Realkompetansen er all erfaring du har opparbeidet fra jobb, utdanning, frivillig arbeid o.l. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. 

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert. Les mer om opptakskravet under de ulike studieretningene. 

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeide, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.
 

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Utdanning som kan telle for opptak etter realkompetanse:

  • Annen utdanning både norsk og utenlandsk. Merk at dersom du mangler fag fra videregående skole kan du fortsatt søke med realkompetanse.
  • Norsk eller utenlandsk høyere utdanning

 

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Nettverksadministrator med design:

 Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:

  • IT nettverk, IT-service, Call center
  • Tele elektronikk, svakstrøm, prosess styringsverktøy
  • Salgsarbeide innenfor teknologi

Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:

  • Kurs innen IT relaterte fag og PC bruk
  • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes. Det er spesielt viktig i dette studiet å kunne lese engelsk, da litteraturen som benyttes ikke er oversatt til norsk.

Relevant realkompetanse – annet:

  • Utviklet egne hjemmesider, blogger o.l.
  • Etablering av mindre nettverk, installasjon av PCer, programvare o.l.
  • Arbeide eller ulønnet arbeide for lag/forening innenfor relevante fagområder

Opptaksinformasjon

Fredrikstad og Oslo FagAkademi praktiserer rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende så lenge det er ledige plasser. 

Kostnader for lærebøker kommer i tillegg til oppgitt pris for studiet. 

Kvalifikasjon/tittel

Nettverksadministrator

Lignende utdanninger