Nettverksadministrator med design favoritt ikon

Fagskole
Praktisk utdanning i installasjon, drift og administrasjon av nettverk og servere med bruk av Windows- og Cisco-teknologi.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter. 

Gjennom studiet fokuseres det på at studentene opparbeider tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse innen IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Studentene blir også trent i teamarbeid, og skal kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan man som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere sin kompetanse for å være relevant. Studentene gis derfor god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innen de ulike områdene studiet omhandler.

Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. Fredrikstad og Oslo FagAkademi er også testsenter, og tester tilknyttet aktuelle sertifiseringer kan derfor gjennomføres på skolen.

Fredrikstad og Oslo FagAkademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy, noe som innebærer at studentene har tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab. 

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø.

Skolen benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

 

Lignende utdanninger