Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-VEI0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-4

Om studiet

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Veiledning som nettbasert med samlinger, fagkode FHH60N – tilsvarende 60 studiepoeng.

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere.

Undervisningsopplegg

Videreutdanning i Veiledning har som mål å utdanne yrkesutøvere til

 • høy yrkesetisk forståelse
 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse

Yrkesutøvere med videreutdanning i Veiledning skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere, pårørende og elever/lærlinger. Utdanningen skal også dyktiggjøre til kollegaveiledning.

Yrkesutøvere med videreutdanning i veiledning skal ha analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen yrkes utøvelse og til elevens/lærlingens praksis utøvelse. Egen bevisstgjøring av funksjon og rolle står sentralt.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium Veiledning. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene.
 • Emne 2: Pedagogikk og veiledning
 • Emne 3: Gruppeprosesser og samarbeid
 • Emne 4: Kommunikasjon og veilederferdigheter
 • Emne 5: Etikk og veiledning
 • Emne 6: Praksis – varighet 10 uker
 • Emne 7: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fullført som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, fotpleier, hudpleier, aktivitør eller ambulansearbeider.

I tillegg kan utdanningen være relevant for personer med en annen fagkompetanse, som for eksempel personer som arbeider med yrkes og fagveiledning og spesielt bedrifter som har ansvar for lærlinger. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å følge samlingen lokalt i klasserom, live via nett eller se opptak av samling. Autorisasjon er ikke et opptakskrav, men autorisasjon er nødvendig for å kunne jobbe som helsepersonell etter endt utdanning

Attester

Medisinattest, Politiattest

Alle utdanninger innen