Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i organisasjoner og ledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for ledelse. Du vil lære mer om organisasjoner, ledelse, personal og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet er ment å gi innsikt og forståelse i Ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse.

Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner. Emnet gir 10 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

LØM gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.