Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAL0002

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20723-9

Om studiet

Er du interessert i maskineri og tekniske systemer? Ønsker du en jobb med lederansvar? Da er maskinoffiser noe for deg.

Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag med fokus på skipsmaskineri, elektriske og tekniske systemer om bord. Hensikten er å utdanne maskinoffiserer med høy kompetanse, sunne holdninger og god yrkesetikk. Disse verktøyene sammen med opplæring i godt lederskap gjør deg klar til å møte morgendagens utfordringer. Fullført utdannelse gir det det teoretiske grunnlaget for å løse alle maskinoffisersertifikat, etter hvert som du opparbeider deg fartstid om bord. Du har mulighet til å arbeide nasjonalt og internasjonalt. 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • maskineri.
 • vedlikehold.
 • elektrofag, elektronikk og reguleringsteknikk.
 • kontroll av skipets drift. 
 • maritim kommunikasjon.
 • omsorg for personer om bord. 
   

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både tabellene A-III/1 (og B-III/1) og A-III/2 (og B-III/2) etter STCW 78-konvensjonen med tillegg. Sammen med nødvendig fartstid gir studieretningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.  

Opptakskrav

Opptak med fagbrev som motormann:

For opptak til maskinoffiserutdanningen må kandidaten dokumentere følgende: 

 • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann.
 • engelsk- og norskkunnskaper tilsvarende vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • matematikk og naturfag tilsvarende vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram.

Opptak etter realkompetansevurdering:

Kandidater uten fagbrev som motormann kan søke opptak til maskinoffiserutdanningen på grunnlag av realkompetansevurdering. For opptak etter realkompetansevurdering må kandidaten dokumentere følgende: 

 • minimum 24 måneders relevant fartstid/verkstedtid.
 • seks måneder på sertifiseringspliktig fartøy. 

Relevant praksis kan være innenfor mekaniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), planlegging og innenfor logistikk og sjøfart. 

Bestått utdanning innenfor matrosfag eller motormannfag kan erstatte inntil to år av praksisen som kreves. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både tabellene A-III/1 (og B-III/1) og A-III/2 (og B-III/2) etter STCW 78-konvensjonen med tillegg. Sammen med nødvendig fartstid gir studieretningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.  

Ved fullført utdanning kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen skipsteknisk drift i tråd med etiske krav og nasjonale og internasjonale retningslinjer 
 • Utføre arbeid med drift, overvåking og vedlikehold av maskiner, elektriske og elektroniske anlegg  
 • Utføre arbeid som ledende maskinoffiser 

Avhengig av hvilke sertifiseringer, fartstid og utdannelse du har, så gir utdannelsen mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef på fartøyer med stigende grad av framdriftskraft og klassifisering, opp til uavhengig av størrelse på framdriftskraft.  

Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette, er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du har oppnådd. For mer informasjon, se studieplanen.  

Det er helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøking av arbeidstakere på skip og flyttbare innretninger» FOR 2001-10-19 nr. 1309. 

Alle utdanninger innen