Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetanse din.

Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter og tilbys som et nettstudium.

Utdanningens hovedfokus er todelt:

 1. praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy
 2. utvikling av den enkelte students prosjektlederevner

Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en spesifikk bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Hva lærer du?

Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første emne, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Du støttes videre i å bli bevisst hvordan personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Din og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner, er viktig i gjennomføringen av studiet.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Undervisningsopplegg

Den største delen av undervisningen foregår via nettsamlinger med lærer én kveld i uken. Her kan du også stille spørsmål til lærer via chat. Utenom nettsamlingene gis det individuell eller gruppevis veiledning med lærer.

Det gjennomføres i tillegg 3 fysiske samlinger i Oslo i løpet av studietiden, disse vil bli lagt til helger.

Av læringsaktiviteter som ikke er lærerstyrt undervisning, arbeider studentene med ulike øvingsoppgaver, caser og praktisk arbeid med prosjektstyringsverktøy både individuelt og i gruppe. Hvert emne inneholder arbeidskrav som studenten må levere innen fastsatte frister. Det vil være variasjon mellom individuelt arbeid, gruppearbeid, innleveringer og presentasjoner.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan du dessuten kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Utdanningen avsluttes med et 12 uker langt temabasert eksamensprosjekt. Eksamensprosjektet er en gruppeoppgave som består av flere faser og leveranser. Studentene bytter på å være prosjektleder underveis. Selve eksamensoppgaven som er grunnlaget for den avsluttende karakteren på vitnemålet vurderes ut fra 3 deler/innleveringer, som hver student leverer på slutten av eksamensprosjektet:

 • En prosjektrapport (gruppeoppgave)
 • En muntlig presentasjon (individuell)
 • Et faglig refleksjonsnotat (individuelt)

Karrieremuligheter

Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

Etter fullført utdanning skal du ha kunnskap om:

 • hva som kjennetegner alle faser i et prosjekt, hvilke oppgaver som ligger i de ulike fasene og bruk av ulike prosjektstyringsverktøy
 • egne styrker og utviklingsområder som prosjektleder og teamdeltaker og er bevisst hvordan det påvirker prosjektgjennomføringen.

Du skal videre:

 • ha innsikt i oppgavene som gjennomføres og aktuelle verktøy tilpasset prosjektets ulike faser og organisering av prosjektet
 • kunne innhente og bruke aktuell litteratur i prosjektarbeidet
 • kunne bygge velfungerende team og kommunisere godt med alle interessenter i prosjektet
 • kunne anvende og tilpasse verktøy for god prosjektledelse, tilpasset prosjektet og egen prosjektlederstil