Prosjektledelse favoritt ikon

Fagskole
Prosjektlederutdanningen er studiet for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og erfaring innen planlegging og ledelse av prosjekter er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter, og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer.

Utdanningen passer både som tilleggsutdanning for deg som allerede har studert på fag- eller høyskolenivå, og som en selvstendig utdanning. 

Hva lærer du?

Med denne utdanningen får du innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer. Du vil lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter, noe som gjør deg til en allsidig kandidat på arbeidsmarkedet.

I løpet av av studietiden din hos oss vil vi gå i dybden på temaer som: 

 • Hvordan du skal starte, gjennomføre, avslutte og overlevere et prosjekt
 • Ledelse av kreative prosesser og team
 • Strategi & endringsledelse
 • Innovasjon & trender
 • Kulturforståelse og etikk

I tillegg får du god innsikt i fag som markedsanalyse, markedsføring, forretningsutvikling og entreprenørskap.

Etter ett år med prosjektledelse vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som prosjektleder innen en rekke bransjer. 

Undervisningsopplegg

Gjennomgående i dette studiet vektlegges utvikling og styring av prosjekter, samt ledelse av andre prosjektdeltakere. Lederrollen og bevissthet om egne lederegenskaper og -ferdigheter samt utvikling av disse er bærebjelker i studiet.

I studieperioden kan du se fram til engasjerte og dyktige forelesere som også praktiserer som prosjektledere i ulike bransjer. Du vil få muligheter til å jobbe med reelle kundeoppdrag og egne prosjektideer. Du vil også samarbeide tverrfaglig med andre studieretninger på Høyskolen Kristiania og skaffe deg praktisk erfaring gjennom ulike caseoppgaver.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Å kunne utvikle og lede prosjekter er en etterspurt kvalitet som ofte kombineres med annen utdanning eller praktisk erfaring.

Etter fullført utdanning vil du ha de gode kunnskapene og ferdighetene som kjennetegner en dyktig prosjektleder.

Kvalifikasjon/tittel

Prosjektleder