Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettstudier

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid.

En kontorfaglig medarbeider er gull verdt i omtrent alle bransjer og bedrifter. Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid, og vil være med på å gjøre deg til en verdifull ressursperson for fremtidige arbeidsgivere.

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag, og alle temaene i utdanningen representerer fagområder som er sentrale i yrkesutøvelsen for en kontorfaglig medarbeider.

Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Hva lærer du?

Dette er en allsidig utdanning som gir deg mange ettertraktede kunnskaper innen praktisk kontorarbeid, blant annet innen IT, regnskap og dokumenthåndtering.

I løpet av studietiden din hos oss vil du få en grundig innføring i:

 • Visma eAccounting
 • Regnskap og bokføring
 • Bruk  av Office-programmer og fremstilling av dokumenter og presentasjoner
 • Integrasjon av kontorstøtteverktøy
 • Saksbehandling og arkivering

I tillegg lærer du om metoder rundt elektronisk arkivering, kundebehandlingssystemer og datasikkerhet.

Ved fullført studieløp vil du ha en god forståelse for hva som kjennetegner en dyktig kontormedarbeider, og du vil være klar for arbeidslivet som venter.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en 14 dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål .

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor og administrasjon, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Du vil inneha kompetansen arbeidslivet etterspør, og vil blant annet:

 • Ha forståelse for etiske prinsipper knyttet til konfidensialitet og personvern i kontorarbeidet
 • Ha utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid og kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • Kunne bistå overordnede og kolleger i bruk av IKT-verktøy ved utarbeiding og håndtering av dokumenter og informasjon
 • Kunne bygge relasjoner med kontormedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder og andre forbindelser
 • Kunne utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget arbeid

Dette vil være med på å gjøre deg til en populær kandidat hos arbeidsgivere.

Kvalifikasjon/tittel

Kontormedarbeider