Interaksjonsdesign favoritt ikon

Fagskole
Interaksjonsdesign er noe av den mest ettertraktede kompetansen i dagens designbransje. Markedet har et stort behov for tekniske designere som kan skape morgendagens nettopplevelser.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Som interaksjonsdesigner får du muligheten til å skape framtiden og påvirke hverdagen til mange. Interaksjonsdesign er noe som angår oss alle – hver dag er vi inne på utallige nettsider og apper for å hente inn informasjon, kommunisere med venner eller kanskje bare for å bli inspirert eller oppdatert. Interaksjonsdesign er samspillet mellom mennesker og teknologi. Det handler om å forstå menneskets behov og å kunne designe verktøy som kan hjelpe oss å nå målene, enten de er å kjøpe en bussbillett eller å handle på nettet. Jobben til en interaksjonsdesigner er å gjøre teknologi funksjonell og brukervennlig.

Interaksjonsdesign gir gode jobbmuligheter

Dette er en utdanning for deg som liker å være kreativ med teknologi, og som har interesse for å skape spennende digitale opplevelser, enten på individuell basis eller som bidragsyter i et team.

Undervisningsopplegg

Studiet vil gi deg innsikt i interaksjon, digitalt design, animasjon, data visualisering, prototyper, nettsideutvikling, programmering, brukertesting, prosjekthåndtering, psykologi og mye mer. Etter fullført studium kan du planlegge, designe og utvikle nettsider og apper som er moderne og profesjonelle. Kort sagt, dette studiet vil gi deg den faglige tyngden du trenger for å jobbe i nettside- og designbransjen.

Norges første fagskoleutdanning i interaksjonsdesign

Som Norges første fagskoleutdanning i interaksjonsdesign vektlegger vi oppgaver og prosjekter som er like dem du vil møte når du kommer ut i jobb. På skolen får du tilgang til moderne utstyr, arbeidsstasjoner og programvare.

Undervisningen

Undervisningen er praktisk, slik at metodene/teknikkene som det undervises i, kan gjennomføres eller testes der og da. Skolehverdagen inneholder alt fra design og programmering av apper til konstruksjon av nettsider for selskaper som ønsker blest rundt en spill-lansering. Du vil også lære å intervjue brukere, utvikle og brukerteste prototyper, og designe og programmere forskjellige brukergrensesnitt. Utdanningen følger gjeldende bransjestandarder, slik får du kunnskap som er i tråd med arbeidsmarkedets teknologiske krav.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Som interaksjonsdesigner skal du jobbe med framtidsskapende, kreative konsepter. Det betyr at du må sette deg inn i – og utforske – nye tekniske muligheter for å kunne realisere disse. Du må kunne holde deg faglig oppdatert i en bransje som er i konstant utvikling. En sterk interesse for faget og et brennende engasjement er derfor viktige egenskaper for å lykkes. Som ferdig utdannet kan du ha en rekke stillinger hos interaktiv-design-byråer, reklamebyråer, interne byråer og andre store og små næringsbedrifter. Etter å ha fullført to år med interaksjonsdesign kan du ta en bachelorgrad i Australia eller i Irland. Har du lyst til å finne ut mer om interaksjonsdesignerens rolle i dagens og morgendagens samfunn, anbefaler vi kortfilmen Connecting.

Kvalifikasjon/tittel

Interaksjonsdesigner, interaksjonsdesign, webdesign, nettsideutvikling