Frontend-utvikling favoritt ikon

Fagskole
Dette studiet gir deg kunnskapen, ferdighetene og kompetansen til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Om studiet

Frontend-utvikling er utøvelse av HTML, CSS, JavaScript og andre kodespråk i utviklingen av web- og mobile applikasjoner. Nett- og skjermløsninger tilbys på stadig nye plattformer som for eksempel i biler, kjøleskap og hjelpemidler, samtidig som allerede eksisterende medier gjennomfører utvikling på dagens løsninger.

Dagens arbeidsmarked har et stort behov for frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger.

Denne utdanningen gir deg både de tekniske ferdighetene du trenger for å bli en dyktig frontend-utvikler samt erfaringen av å jobbe med tverrfaglige team. Som et resultat vil du ved fullført studium ha verdifull kompetanse som arbeidsmarkedet trenger.  

Hva lærer du?

Med denne utdanningen vil du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er bærende elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene for en oppdragsgivers behov.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi gå i dybden på: 

 • Grunnleggende JavaScript
 • Brukergrensesnitt, responsivt design & animasjon
 • Apputvikling og kodearkitektur
 • Frontend-utvikling og universell utforming

Du vil lære om applikasjonsutviklingsspråk som gjør deg i stand til å utvikle mobilapplikasjoner. I tillegg vil du lære å hente ut data fra en backend og du vil få erfaring med å jobbe i tverrfaglige team sammen med designere og andre innholdsleverandører til skjermbaserte medier.

  Undervisningsopplegg

  Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

  I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir du tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

  Fag- og timelærerne på utdanningstilbudet har annet arbeid i norsk bransje innen frontend, UX-design og grafisk design. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen med seg til studentene. For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra bransjen benyttes.

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått videregående opplæring
  • Fagbrev/ svennebrev
  • Realkompetanse for fagskole 
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

  Karrieremuligheter

  Etter ett år med frontend-utvikling vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som frontend-utvikler innen en rekke bransjer.

  Å kunne utvikle nettsider og mobile applikasjoner er en etterspurt kompetanse og du vil bli en ettertraktet ressurs hos It-firmaer, mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og designavdelinger.

  Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks grafisk design eller digital innholdsproduksjon.