Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Harstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-SVT0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

9933-1

Om studiet

Utdanningen i sveiseteknologi gir grunnlag for å ta sertifisering som Internasjonal sveisetekniker (IWT), og mulighet for senere å studere videre til internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Utdanningen gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i sveise- og produksjonsbedrifter, sveiseinspeksjon, koordinering, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og opplæring.

Bestått fagskole i sveiseteknologi kvalifiserer studenten til å gå opp til en internasjonal eksamen for godkjenning som Internasjonal Sveisetekniker (IWT). Fullført og bestått studie gir også mulighet for senere å studere videre til en ingeniørgrad (BSc), og dermed også få gå opp til eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Studiet gir grunnlag for å studere til sveiseinspektør etter nasjonale og internasjonale regler.

 

 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon
  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse som tilsvarer vg1 og vg2 i videregående opplæring, og minst 5 år dokumentert praksis fra relevante fagområder. Realkompetansen skal dokumenteres av studenten ved søking til studiet. Ved realkompetansevurdering, må du ha fylt 23 år i søkeråret.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Ta kontakt med skolen for søknadsskjema.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.