Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Harstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-SVT0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20733-13

Om studiet

Utdanningen i sveiseteknologi gir grunnlag for å ta sertifisering som Internasjonal sveisetekniker (IWT), og mulighet for senere å studere videre til internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Utdanningen gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i sveise- og produksjonsbedrifter, sveiseinspeksjon, koordinering, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og opplæring.

Bestått fagskole i sveiseteknologi kvalifiserer studenten til å gå opp til en internasjonal eksamen for godkjenning som Internasjonal Sveisetekniker (IWT). Fullført og bestått studie gir også mulighet for senere å studere videre til en ingeniørgrad (BSc), og dermed også få gå opp til eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Studiet gir grunnlag for å studere til sveiseinspektør etter nasjonale og internasjonale regler.

 

 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon
  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse som tilsvarer vg1 og vg2 i videregående opplæring, og minst 5 år dokumentert praksis fra relevante fagområder. Realkompetansen skal dokumenteres av studenten ved søking til studiet. Ved realkompetansevurdering, må du ha fylt 23 år i søkeråret.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Ta kontakt med skolen for søknadsskjema.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet kvalifiserer til å gå opp til eksamen som IWT (International Welding Technologist). Etter fullført studie kan du bygge på med fordyping innen Konstruksjon,design og produksjon ved fagskolen på tilsammen 60 studiepoeng slik at du er kvalifisert til å gå opp til den internasjonale eksamen som IWSD (International Welding Structural Designer) og IWE (international Welding Engineer)

Alle utdanninger innen