Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAA0001

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

9933-5

Om studiet

Ønsker du formell kompetanse om oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg? Vi gir deg opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse, organisering, system og ledelse.

Fagskolen i Troms tilbyr Helse, aldring og aktiv omsorg som samlingsbasert og studiobasert deltidsstudium over to år.

Fagskoleutdanningen innen Helse, aldring og aktiv omsorg har som hovedmålsetting og overordnet mål å videreutdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere i eldreomsorgen.

Videreutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag i videregående opplæring eller har tilsvarende realkompetanse . Vi har sterkt fokus på tverrfaglighet, brukerfokus og forebyggende arbeid. 

Fagskoleutdanningen skal kvalifisere til arbeid med eldre mennesker. I dette ligger det at studentene skal utvikle sin relasjons- og omsorgskompetanse og sin evne til samarbeid med brukere, pårørende og med andre yrkesgrupper. Videre omfatter kompetanseutviklingen både forebygging, behandling og rehabilitering i forhold til eldre mennesker.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og er lagt opp med ca. 8 samlinger fordelt over to år. Forelesninger gis på nett, fordelt gjennom skoleåret, som regel fra 0900-1200 på dagtid. 

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25 % av samlet studietid, altså 300 timer eller 10 uker.

Opptakskrav

  • Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsesekretær, apotektekniker, tannhelsesekretær, portør, ortopedtekniker, hudpleier, fotterapeut, ambulansefagarbeider, aktivitør eller tilsvarende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

  • Omfang av yrkespraksis, over 5 år
  • Relevans av utdanning
  • Bestått fellesfag i videregående skole

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen