Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAA0001

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

20733-5

Om studiet

Ønsker du formell kompetanse om oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg? Fagskolen i Nord tilbyr høyere yrkesfaglig opplæring og spesialkompetanse innen dagsaktuelle tema i faget eldreomsorg, enten du er på tur ut i relevante yrker, eller ønsker påfyll av kunnskap som allerede yrkesutøver.

Utdanningen Eldre og livsmestring tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Gjennom utdanningen vil studentene opparbeide seg spisskompetanse i arbeid med eldre mennesker. De vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for eldre i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren. Livsmestring, brukermedvirkning og verdighet er begrep som står sentralt gjennom hele utdanningen. Studentene vil også opparbeide seg kompetanse som ivaretar og sikrer faglig forsvarlighet.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) har som formål å legge til rette for utdanning av høy kvalitet. Høyere yrkesfaglig utdanning ligger på nivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk, hvilket betyr på nivå over videregående opplæring, og som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og er lagt opp med ca. 8 samlinger fordelt over to år. Forelesninger gis på nett, fordelt gjennom skoleåret, som regel fra 0900-1200 på dagtid. 

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25 % av samlet studietid, altså 300 timer eller 10 uker.

Opptakskrav

  • Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsesekretær, apotektekniker, tannhelsesekretær, portør, ortopedtekniker, hudpleier, fotterapeut, ambulansefagarbeider, aktivitør eller tilsvarende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

  • Omfang av yrkespraksis, over 5 år
  • Relevans av utdanning
  • Bestått fellesfag i videregående skole

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet er deltid over 2 år, og genererer totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter til fysiske samlinger 2 ganger per semester. Videoforelesninger en dag annenhver uke i snitt. I tillegg er det individuell- og gruppeveiledning digitalt og via læringsplattformen. Praksis 1.semester på 2. studieår. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Det er mulig å jobbe ved siden av studiet.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen