Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0003

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

20733-4

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid er utviklet med sikte på å gi helse- og sosialpersonell med videregående opplæring og de med tilsvarende realkompetanse, mulighet til videreutdanning. Det kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet og sosialsektoren. Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og/eller psykiske problem og lidelser.

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Fagskoleutdanningene er derfor tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fagbrev som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider

Fullført og bestått videregående opplæring i hjelpepleie, omsorgsarbeider, helsesekretær, apotekteknikk, fotterapi, hudpleier eller tannhelsesektretær. 

  1. Realkompetanse med relevant praksiserfaring som ufaglært over 23 år innen fagområdet, og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende vg1 i yrkesfaglige studieretninger. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet er deltid over 2 år, og totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter til fysiske samlinger 2 ganger per semester ved Fagskolen i Nord, Tromsø. Videoforelesninger en dag annenhver uke i snitt. I tillegg er det individuell- og gruppeveiledning digitalt og via læringsplattformen. Praksis 1.semester på 2. studieår. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Det er mulig å jobbe ved siden av studiet.

Attester

Politiattest