Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MEK0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-7

Om studiet

Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene. Studiet innen mekatronikk kvalifiserer til arbeid med utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri. Under studiet utvikles kompetanse innen teknisk konstruksjon/design og produktutvikling hvor tverrfaglig anvendelse av fagene gir en helhetlig kompetanse som er meget etterspurt i dagens og fremtidens industri. I studiet utvikles kompetanse innen planlegging og koordinering av produksjon og arbeid med innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for mekatronikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som automatikkmekaniker, industrimekaniker, elektriker eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri
  • Teknisk konstruksjon/design og produktutvikling
  • Planlegging og koordinering av produksjon
  • innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser
  • Utdanningen kvalifiserer også til å være yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen.)

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen