Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MEK0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-7

Om studiet

Under studiet utvikles kompetanse innen teknisk konstruksjon/design og produktutvikling hvor tverrfaglig anvendelse av fagene gir en helhetlig kompetanse som er meget etterspurt i dagens og fremtidens industri.

 

Undervisningsopplegg

Mekatronikk kombinerer mekanikkelektronikk og  styringssystemer og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene. Studiet innen mekatronikk kvalifiserer til arbeid med planleggingkoordineringutviklingdrift og vedlikehold av automatisert industri

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for mekatronikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som automatikkmekaniker, industrimekaniker, elektriker eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

 

Karrieremuligheter

Med mekatronikk utdanning på fagskolen vil du være aktuell for mange jobber, både som fagtekniker og som leder innen industri og offentlig virksomhet. Typiske arbeidsoppgaver kan være:

  • utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri
  • teknisk konstruksjon/design og produktutvikling
  • planlegging og koordinering av produksjon
  • innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser
  • yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen.)

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen