Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Gratis*

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Studiet bygger på kompetanse med fagbrev som skipsmotormekaniker. Studiet er basert på krav fra IMO (internasjonalt) og Sjøfartsdirektoratet, og gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse ut maskinsoffisers sertifikat klasse 4. Etter bestått studie er man kvalifisert til å søke Maskinoffiser på ledelsesnivå.

Nettstudium med samlinger i Grimstad

Undervisningsopplegg

I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator i sky. Det vil si at du kan sitte hjemme på egen PC og gjennomføre simulatortrening.
Skolen er utstyrt med moderne visuell maskinromssimulatorer, hvor den praktiske treningen foregår, som ERM. Skolen er dessuten utstyrt med høyspentsimulator der treningen foregår for å få utstedt høyspentsertifikat.

Opptakskrav

Inntakskravet er fagbrev som skipsmotormekaniker eller andre mekaniske fagbrev, men søkere med minst tre års effektiv fartstid vil bli realkompetansevurdert.

Du må ha gyldig IMO-50 kurs ikke eldre enn 3 år ved skolestart, alternativ gjennomføre repetisjonskurs. Manglende gyldighet, fører til at dere ikke får ta IMO-80 kurs

Karrieremuligheter

Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlag for å løse maskinoffisersertifikat klasse 4

Skipsoffiserer med erfaring, er ettertraktet personell innen flere områder, som:

Rederivirksomhet: Forskjellige oppgave på rederikontor, byggetilsyn, inspeksjoner med mer

Offentlige og private institusjoner: Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, kommunale havnekontor, klasseselskap, maritime skoler med mer

Skipsverft og utstyrsleverandører: Salg, service og montasje. Utvikling av produkter med mer