Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAO0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20417-10

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne maskinoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Studiet bygger på kompetanse med fagbrev som motormann. Studiet baseres på krav fra IMO (internasjonalt) og Sjøfartsdirektoratet, og gir teoretiske kvalifikasjoner for å løse ut høyeste sertifikat, med mulig karriere i innenriks/utenriks sjøfart, fiskeri, offshorenæringen m.m.

Undervisningsopplegg

I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. 
Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator.

Opptakskrav

Inntakskravet er fagbrev som motormann, men søkere med annen relevant praksis vil bli vurdert.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlaget for å løse maskinoffisersertifikat klasse 1.
  • Med dette sertifikatet kan du seile maskinsjef (chief) på alle skip uansett størrelse og fartsområde.

En karriere til sjøs gir deg også muligheter til attraktive jobber på land. Skipsoffiserer med noe erfaring, er ettertraktet personell innen områder som:

  • Rederivirksomhet: Teknisk oppfølging av skip, byggetilsyn av skip, inspeksjon.
  • Offentlige/private institusjoner :Sjøfartsdirektoratet, klasseselskaper (for eks. DNV GL) og skoler.
  • Skipsverft og utstyrsleverandører: Service, salg, montasje.

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen