Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-KEM0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-17

Om studiet

VVS bransjen har et stort behov for den rette kompetansen.  Hvis du kan tenke deg å jobbe som VVS Rådgiver eller VVS Entreprenør med ansvar for ventilasjon, rørinstallasjoner (varme og sanitær) og kuldeinstallasjoner i bygninger, er dette et studie du bør vurdere.

Kanskje det å jobbe 3D-modelering (Revit) er det som frister, eller kanskje salg?

Våre tidligere studenter jobber i dag i alle VVS relaterte firmaer, både de store og i de litt mindre selskaper.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger samt laboratoriearbeid i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (Smartboard, beregningsprogrammer og DAK).

I en del av prosjekteringstemaene brukes BIM/DAK integrert i undervisningen slik at modelleringsprogrammene (REVIT, Magicad og Autocad) blir naturlig for studentene å bruke som verktøy i disse temaene. Dette gjør våre studenter spesielt attraktive i VVS-bransjen.

Skolen benytter its learning som digital læringsplattform. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved fagskolen i Agder får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har for det meste fast ansatte faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også utenfor timeplanfestet tid.

Opptakskrav

For å kunne søke på KEM Studiet er fagbrev innenfor følgende fag relevante:

 • Rørleggerfaget
 • Ventilasjon og blikkenslagerfaget
 • Kuldemontørfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir tverrfaglig kompetanse for å kunne gi energivurderinger av bygg, prosjektere og drifte VVS-tekniske installasjoner, utføre kundebehandling/saksbehandling,og å være driftsleder/prosjektleder.

Som fagskoleingeniør innen KEM kan du jobbe innenfor en rekke felt som:

 • VVS Rådgiver (konsulent)
 • VVS Entreprenør
 • Entreprenør Automatikk
 • Prosjektleder Rørinstallasjon (Varme, Sanitær)
 • Prosjektleder Inneklima (Ventilasjon)
 • BIM Operatør
 • Salg og markedsføring av VVS-Produkter

Alle utdanninger innen