Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Gratis*

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-3

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen elektro. Fagområdet består av emner som for eksempel installasjon, produksjon, overføring, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av elektriske installasjoner og maskiner, styringsteknikk og overvåkning.

De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er en stadig økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser. Næringsliv, industri og samfunn vil i stadig økende grad ha behov for teknikere og ingeniører som kan delta i å designe, lede og forestå bygging, drift og vedlikehold av elektriske og automatiserte systemer i alle typer virksomheter.

Studiet innen elkraft kvalifiserer studenten til arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. Studiet gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske og automatiserte anlegg, forutsatt at krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt. Samtidig gir studiet det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør, og å være ansvarlig driftsleder, prosjektleder og tilsynsinspektør. Ekom er også et aktuelt emne. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, får det teoretiske grunnlaget som trengs for å søke NKOM om autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. 

Opptakskrav

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som elektriker, energimontør, automatiker eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor
  • Lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt)
  • Studiet gir det teoretiske grunnlaget for å bli installatør og å være ansvarlig driftsleder.
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.)

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv. Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebære nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Fagskoleutdanning innen elkraft kan gi helt nye jobbmuligheter.

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen