Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bygg, Grimstad

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-BYG0001

Studiested

Grimstad

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-2

Bygg, Lyngdal

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-BYG0001

Studiested

Lyngdal

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-31

Om studiet

Utviklingen i fagområdet bygg skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen fagområdet. Utdanningen innen bygg kvalifiserer blant annet til arbeid innen byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg og anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

 

 

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen.

Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som tømrer, betongfagarbeider, anleggsmaskinfører eller tilsvarende.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober.

Andre fagbrev for eksempel utdannelse i utlandet som er relatert til bygg- og anleggsfag kan også vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

En fagskoleingeniør innen bygg kan jobbe innenfor en rekke fagområder: 

  • Entreprenørbransjen
  • Rådgiverbransjen (Rådgivende ingeniør)
  • Salg/markedsføring
  • Offentlig sektor

Alle utdanninger innen