Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Kongsberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HSE0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-85

Om studiet

I dette studiet får helsefagarbeideren dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible moduler, som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv. Studiet kan kombineres med andre modulstudier, hvor man kan bygge egen fagskolegrad.

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 moduler à 10 studiepoeng. Modulene er satt sammen slik at studenten oppnår en bred kompetanse innenfor helsetjenester til sårbare eldre.

Studenten kan velge å ta hele utdanningen å få fagskolegraden på 60 studiepoeng eller velge enkelt moduler, da modulene gjennomføres uavhengig av hverandre.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen. Undervisningen vil foregå på kveldstid over nett og ved samlinger på fagskolen. Vi vil legge til rette for fleksible løsninger for studenter som ikke har mulighet til å delta på samlinger på skolen.  

Dette studiet kan kombineres med moduler fra modulstudiet Observasjon og vurderingskompetanse

Relevante fagbrev

 • Helsearbeidererfaget
 • aktivitør
 • ambulansearbeider

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Undervisningsopplegg

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år. Dette studiet har en jevn fordeling av samlinger på skolen og nettundervisninger faste dager. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I dette studiet er det mulig å melde seg opp på enkelt emne. Dette gjøres gjennom lokalt opptakse oversikt over tilbud her ›› 

Studiet består av 6 fleksible emner, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hvert emne gir 10 studiepoeng

 • Emne 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Emne 2: Den geriatriske pasient
 • Emne 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Emne 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Emnel 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
 • Emne 6: Palliasjon

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Karrieremuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt moduler i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen