Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

0 NOK

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HSE0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-85

Om studiet

I dette studiet får helsefagarbeideren dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible moduler, som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv. Studiet kan kombineres med andre modulstudier, hvor man kan bygge egen fagskolegrad.

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 moduler à 10 studiepoeng. Modulene er satt sammen slik at studenten oppnår en bred kompetanse innenfor helsetjenester til sårbare eldre.

Studenten kan velge å ta hele utdanningen å få fagskolegraden på 60 studiepoeng eller velge enkelt moduler, da modulene gjennomføres uavhengig av hverandre.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen. Undervisningen vil foregå på kveldstid over nett og ved samlinger på fagskolen. Vi vil legge til rette for fleksible løsninger for studenter som ikke har mulighet til å delta på samlinger på skolen.  

Dette studiet kan kombineres med moduler fra modulstudiet Observasjon og vurderingskompetanse ››

 

   

  Relevante fagbrev

  • Helsearbeidererfaget
  • aktivitør
  • ambulansearbeider

   

   

  Informasjon med forbehold om trykkfeil.

  Undervisningsopplegg

  Oppbygning av arbeidsformer

  Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

  Studiet består av 6 fleksible moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng

  • Modul 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
  • Modul 2: Den geriatriske pasient
  • Modul 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  • Modul 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Modul 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
  • Modul 6: Palliasjon

  Opptakskrav

  Opptakskrav

  Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

  a) Relevant fag- eller svennebrev innen helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør og ambulansearbeider, eller
  b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, som helsearbeider (sykepleier, vernepleier), eller
  c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

  Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

  Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

  Les mer om opptakskravene i studieplanen.

  Opptaksinformasjon

  Opptak på moduler - Lokale opptak

  Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. Disse modulene er åpent for søknader under lokalt opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

  Søk lokale opptak her

   

  Opptak hel fagskolegrad - Samordna opptak

  Fra 2. februar 2022 kan du søke på studiet som en hel fagskolegrad på 60 studiepoengSamordna opptak. I tillegg vil vi legge ut enkeltmoduler på 10 stp. fortløpende gjennom skoleåret ved Lokale opptak.

  Karrieremuligheter

  Kompetanse og jobbmuligheter

  Denne fagskoleutdanning eller enkelt moduler i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

  Kvalifikasjon/tittel

  Fagskolegrad

  Alle utdanninger innen