Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

90.0

Semester

3

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Forbehold: Det finnes to varianter av dette studiet i studieoversikten: Heltid og deltid. Kun en av disse vil starte opp. Hvis du er interessert i studiet uavhengig om det er på heltid eller deltid, må du søke på begge. Studiet legger opp til en stor del praksis ute i arbeidslivet. Noe av dette forventes gjennomført i sommersesongen medio mai – slutten av august: Dette skyldes at den scenetekniske bransjen har dette som sin absolutt mest aktivitetsintensive periode i løpet av året. Studiet på heltid vil strekke seg over 3 semestre, mens studiet på deltid vil strekke seg over 5 semestre.

Den sceneteknisk bransjen mangler både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag, samt at det gir deg nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. Studiet gir deg også oppdatert kunnskap om digitale verktøy, avanserte modelleringsverktøy og et stort antall relevante fagspesifikke verktøy som brukes i bransjen.

Undervisningsopplegg

Studiet legger opp til en stor del praksis ute i arbeidslivet. Noe av dette forventes gjennomført i sommersesongen medio mai – slutten av august: Dette skyldes at den scenetekniske bransjen har dette som sin absolutt mest aktivitetsintensive periode i løpet av året.

Opptakskrav

  1. Relevant fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4
  2. Søkere som ikke fyller kravene under pkt. 1 og som er 23 år eller eldre i opptakssåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
  3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

Opptaksinformasjon

Relevante fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev som gir rett til opptak: automatiker, dataelektroniker, energimontør, IT-driftstekniker, IT-utvikler, mediedesigner og medieteknikker.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe i de største selskapene og på de mest komplekse prosjektene i den scenetekniske bransjen. Det vil gi et svært godt fundament å bygge en livslang karriere på, og du kan jobbe som blant annet lys- eller lydtekniker, scenetekniker, rigger, videotekniker, prosjektleder, systemtekniker, monitortekniker, lysbordoperatør, av-avvikler, linjetekniker, scenemester og crew-sjef.