Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

15.0

Semester

2

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruke digitale verktøy på byggeplassen.

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Undervisningsopplegg

  1. Grunnleggende digitale ferdigheter    
  2. Digital hverdag, Fagarbeider
  3. Digital produksjon
  4. Digital hverdag Bas, Verneombud, Selvstendig håndverker og servicearbeid
  5. Digital produksjon Bas, Verneombud, selvstendig håndverker
  6. VDC (Virtual Design and Construction) og kontraktsformer

Opptakskrav

  1. Fag-svennebrev.
  2. Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.

Alle utdanninger innen