Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Bergen
Bryne
Førde
Haugesund
Lyngdal
Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Lyngdal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-38

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-61

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-2

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Odda

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-3

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Førde

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-15

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Bryne

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-16

Psykisk helsearbeid

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSY0002

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-33

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Psykisk helsearbeid

Dette er utdanningen du vil få bruk for uansett hvor i helse- og oppvekstsektoren du jobber. Psykiske lidelser regnes i dag som en av våre folkesykdommer og rammer både barn, unge, voksne og eldre. Gjennom utdanningen vil du få kunnskap om psykisk helse og hvordan man kan legge til rette for å forebygge psykiske lidelser. Etter endt utdanning vil du ha en kompetanse som gir deg større trygghet og forståelse i møte med alle typer mennesker.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad ».

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere, helsesekretærer og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse , fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse . Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. Videre vektlegges evne til etisk refleksjon, til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon og til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv.

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilbys som en deltidsutdanning over 2 år (4 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb. Det er ca. 5 kvelder pr. mnd. Utdanningen består av totalt 6 emner; 4 teoriemner, praksis og 1 fordypningsemne. Studenten skal levere en skriftlig oppgave per emne. Praksis går over 10 uker (fulltid).

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad »


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner

2a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

2b. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk – 12 uker

2a. Grunnlagstenkning

2b. Lovgivning

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter – 18 uker

3a. Psykiske lidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symtomatologi

3b. Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid

3c. Behandlings- og omsorgsmodeller, tiltak

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid – 16 uker

4a. Kommunikasjon og samarbeid

4b. Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse

Emne 5: Praksis – 10 uker

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Alle utdanninger innen