Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir mer integrerte. Derfor blir kunnskap om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. 

Undervisningsopplegg

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. I alt ni emner gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi ogmarkedsføring)
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggesaken – for tekniske installasjoner
 • VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse
 • Elektro og automatisering med faglig ledelse
 • Lokal tilpasning/prosjektstyring og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
 • Hovedprosjekt

Utdanningen er utviklet i samarbeid med bedrifter og bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kunnskap som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i bygg. Studiet gir deg også kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg.

Undervisningen vil kombinere teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper, bl.a. med tverrfaglige prosjekter.

Opptaksinformasjon

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsrørleggerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Isolatørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget

Karrieremuligheter

Du er kvalifisert til ledende stillinger innen salg, markedsføring, prosjektering, energirådgivning, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse i bransjen.

Informasjon om tiltaksklasser

Ansvarsrett i tiltaksklasse 2 og 3 i hht. Plan- og bygningsloven

Endringen i byggesaksforskriften har gjort at fagskoleingeniøren nå kan oppnå ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på prosjektering og klasse 3 på utføring. Fagskolene har sammen med næringslivet vært en pådriver for å få til denne endringen, og mener at dette er riktig for å heve kompetansen i byggebransjen. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet slik at utdanningen hele tiden er ajour med gjeldene regelverk og bransjekrav. Dette gjør at den ferdigutdannede fagskoleingeniøren sitter med siste kunnskap innen de respektive fagfelt.

Ansvarsrett kan kun oppnås dersom en har ett av de tre fagbrevene som gir et rent studieløp fra videregående skole til fagskole og som ligger under Plan og Bygningsloven. Dette gjelder fagbrev fra Rørleggerfaget, Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, og Ventilasjonsteknikkfaget.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Alle utdanninger innen