Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-INF-ITD0003

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1646-11

Om studiet

På Gjøvik finnes et ledende internasjonalt fagmiljø innen informasjonssikkerhet. Utviklingen går raskt og det er stort behov i næringslivet for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og informasjonssikkerhet.

Nettverk og IT-sikkerhet er et fagområde i kontinuerlig utvikling, noe som krever oppdaterte og relevante utdanninger. Med dette studiet får du kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Studiet tilbys også som heltidsstudium over fire år (FTD02N).

Undervisningsopplegg

Studiet omfatter følgende emner:

 • Realfag
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • LØM-emnet
 • Datakommunikasjon og maskinvare
 • Organisering og programmering
 • Klient/serverdrift m/faglig ledelse
 • IKT-nettverk m/faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/spesialiseringsemne
 • Hovedprosjekt

Du opparbeider kompetanse innen on-premise serverløsninger i kombinasjon med skyadministrasjon og tjenester. Du lærer å planlegge, for deretter å gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. Du lærer også å sette opp en private-cloud med teknologier som Hyper-V, Server 2019, PfSense som brannmur og VPN-løsning, Truenas for lagring og overvåking av systemet med Zabbix.

Du vil også teste sikkerheten i systemet med Kali-Linux (Pen-Testing).

Fagskolen Innlandet tilbyr et studium på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer bestående av oppgaver og virkelighetsnære prosjekter i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant. Det legges stor vekt på ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev 

 • Dataelektronikerfaget
 • IT-driftsfaget
 • IT-utviklerfaget
 • IKT-servicefaget

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir kunnskaper og ferdigheter, hvor man etter fullført utdanning kvalifiserer for en rekke jobber innen nettverksadministrasjon, drift, systemkonsulent eller systemansvarlig. Undervisningen fører frem til at studentene kan ta den anerkjente sertifiseringen CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.