Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-INF-ITD0003

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1646-11

Om studiet

Fagfolk som kan planlegge, etablere, vedlikeholde og drifte stadig flere små og store IT-anlegg, er etterspurt arbeidskraft. IT-drift er et tverrfaglig fagområde i kontinuerlig endring og utvikling og krever oppdaterte og relevante utdanninger. Med dette studiet får du IT-kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Studiet retter seg mot teknisk drift av små og mellomstore lokale nettverk, forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Du lærer å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. ITIL og informasjonssikkerhet er også en viktig del av studiet. Tilbakemeldinger fra både studenter og arbeidsgivere tyder på at studiet gir studentene kunnskaper og ferdigheter som arbeidsgivere etterspør.

Studiet tilbys også som heltidsstudium over fire år (FTD02N).

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene på studiet vil være forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­orientert undervisning, samarbeidslæring, vei­ledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Data­verdenen er i kontinuerlig endring og for at studiet skal være mest mulig relevant og oppdatert, bruker vi gjesteforelesere fra velrenommerte dataselskaper.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
 4. Datakommunikasjon og maskinvare
 5. Organisering og programmering
 6. Klient/serverdrift (systemdrift) m/ faglig ledelse
 7. IKT-Nettverk m/faglig ledelse
 8. Valgbart emne/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. 

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Følg lenken til studiet på skolens nettsider (helt nederst på denne siden) for å se godkjente fagbrev/svennebrev.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg til mellomlederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av data­anlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye muligheter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.