Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sandefjord

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

850 000 kr

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Kurset gir deg rettighet til å jobbe som kommersiell pilot, f.eks lastepilot, sightseeing, foto, persontransport og linjebefaring.

Kurset gir deg rettighet til være fartøysjef i kommersielle operasjoner der det ikke kreves to piloter. I topilot-operasjoner, kan du opererere som co-pilot i visuelle forhold. Kurset gir deg ikke rettighet til å fly inn i skyene, slik offshore og luftambulansen krever. Da trenger du instrument IR(H), dette kan tas som påbygging i ettertid, og du vil da ha like rettigheter som ATP(H)IR-kurset.

Undervisningsopplegg

Bildet er fjernet.Gjennom studietiden på EHC skal du gjennom både teoriundervisning og praktisk flyging. Fra klasserommet på skolen skal du gjennom totalt 13 ulike fag, i tillegg til 135 flytimer (på CPL(H)-kurset).

Mer informasjon om hvordan skoledagen er organisert, kan du lese her.

Opptakskrav

Bildet er fjernet.

Helikopterutdanningen krever verken studiekompetanse eller høyere utdannelse. Søkere vurderes på bakgrunn av realkompetanse – eller studiekompetanse.

For studenter med fagbrev eller studiekompetanse fra videregående skole: 

  • Være minst 18 år ved kursstart, (fylle 19 år eller mer i opptaksåret).
  • Bestå vår online opptaksprøve / intervju
  • Inneha medical klasse 1 ved skolestart (Norges flymedisinske senter)


Studenter uten fagbrev eller studiekompetanse kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse: 

  • Være 22 år eller mer ved kursstart (fylle 23 år eller mer i opptaksåret)
  • Bestå online opptaksprøve / intervju, her du redegjør for tidligere relevant erfaring.
  • Inneha medical klasse 1 ved skolestart (Norges flymedisinske senter)

Opptaksprøven:

Opptaksprøven er gratis, og helt uforpliktende å gjennomføre. Prøven består av grunnleggende matte/fysikk/engelsk og logikk, samt et intervju. Dersom du ønsker å prøve deg på opptaksprøven, kan du ta direkte kontakt med oss via post@ehc.no . Oppgi fullt navn, epost og at du ønsker å prøve deg på testen. Du vil da få en link med tilgang til vårt prøvesenter. Når prøven er fullført, vil du få rask tilbakemelding på hvorvidt du har bestått.

Medisinsk test:

Alle våre studenter må inneha medical klasse 1. Time bestilles via Flymedisinsk institutt, som ligger på Blindern i Oslo. Det kan være lang ventetid, så det kan være lurt å bestille en tid så fort du har bestemt deg for å søke hos oss.

Hos Norges Flymedisinske senter (åpnet sommeren 2019) opererer de med noe kortere ventetid, så det kan være verdt å se etter ledige timer her også.

Studenter som bor langt unna, kan ta undersøkelsen helt opp til skolestart. Dersom man før skolestart legger frem dokumentasjon på at man ikke bestod den medisinske testen, vil man få refundert eventuelt innbetalt forskudd. Disse vilkårene er beskrevet nærmere i studentkontrakten som alle vil bli tilsendt etter bestått opptaksprøve.

 

Karrieremuligheter

Å fly helikopter er et eventyr, og et adrenalinkick. Det er ingen andre flymaskiner som er i stand til å utføre de operasjonene et helikopter kan, og det er nettopp derfor mulighetene er så mange for de som velger å ta et helikoptersertifikat.

Mulighetene er mange, og det er en rekke ulike karriereveier innenfor bransjen. Her kan du lese litt mer om hvilke alternativer du har som nyutdannet helikopterpilot, og hvilke muligheter som åpnes når du har mer erfaring. 

LES MER: Å jobbe som helikopterpilot

Kvalifikasjon/tittel

Helikopterpilot

Alle utdanninger innen