Kontormedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du grunnleggende kompetanse innen kontorarbeid? De aller fleste virksomheter har behov for dyktige og kompetente kontormedarbeidere. Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Alle temaene i utdanningen representerer fagområder som er sentrale i yrkesutøvelsen for en kontorfaglig medarbeider.  Studiet vektlegger at den enkelte student tilegner seg nødvendig kompetanse i aktuelle verktøy, metoder og teknikker for å være løsningsfokusert. Summen av den kompetansen temaene gir, vil gjøre en kontormedarbeider til en verdifull ressursperson i virksomheten. Emnene er bygget opp slik at studenten har en naturlig progresjon i sitt studieløp. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

39 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Gjennom utdanningsløpet kontormedarbeider får du god kompetanse i bruk av Office-programmene, herunder fremstilling av ulike typer dokumenter og presentasjoner ut fra målgruppe og krav til norsk standard og universell utforming. Du vil også lære om regnskap og bokføring, og du vil få opplæring i et markedets ledende regnskapssystemer – Visma eAccounting.

Du vil få en grundig innføring i saksbehandling og arkivering.  Du lærer og om verktøy og metoder for elektronisk arkivering av dokumenter som anvendes innenfor kontorfaget. Du lærer om bruk av kundebehandlingssystem og verktøy som benyttes i kundeoppfølging.  Her vil du både gjøre praktisk registrering og arkivering av kundetransaksjoner samt få innsikt i innsikt i sentrale lover og bestemmelser i forbindelse med datasikkerhet og dokumenthåndtering. 

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole.

Mangler du dette, er det mulig å søke på bakgrunn av din arbeidserfaring. Dette kalles realkompetanseSnakk med oss så kan vi vurdere om dette gjelder deg.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor og administrasjon, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Kvalifikasjon/tittel

Kontormedarbeider