Fakta

Lærested:

Informasjon oppdatert

19. desember 2022.

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet. Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver. Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder. Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 2-3 års erfaring fra gjenvinningsfaget. Må være over 23 år. Det er kun 1 skriftlig eksamen. Vi følger offentlig lærerplan.

Dette er innholdet i utdanningen:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om, og sammenhengen mellom, sikkerhet, helse, ressursforvaltning og bransjens miljøpåvirkning. Det handler også om bruk av verneutstyr, smittevernutstyr og avvikssystemer. Videre handler det om kunnskap om risikovurdering og forståelse av fagets rolle i miljøarbeidet.

Maskiner, utstyr og teknologi

Kjerneelementet maskiner, utstyr og teknologi, handler om bruk av mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer for avfallshåndtering. Kjerneelementet handler også om bruk av digitale applikasjoner, feilsøking og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Produksjon, dokumentasjon og veiledning

Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om prosesser for behandling og gjenvinning av avfall. Kjerneelementet handler også om å se forbedringspotensialet ved drift og produksjon og om å dokumentere håndtering av avfall i henhold til dokumentasjonskrav. Videre handler kjerneelementet om å veilede kunder og samfunnet for øvrig og om å skape forståelse av betydningen av gjenvinning.

Håndtering av avfallsressurser

Kjerneelementet håndtering av avfallsressurser handler om håndtering av ulike typer avfall og om å utnytte ressursene i avfallet. Kjerneelementet handler videre om kunnskap om de ulike aktørene i gjenvinningsbransjen og om å følge rammebetingelser for avfallshåndtering. Det handler også om hvordan miljøet påvirkes av avfallet, og hvordan samfunnet håndterer dette.

 

Bærekraftig utvikling

I vg3 gjenvinningsfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å bruke avfallsressursene på en sirkulær måte slik at mulige råstoffer går til ombruk og gjenvinning. Videre handler det om bærekraftige prosesser og produksjonsmetoder ved avfallshåndteringen. Det handler også om å reflektere over virksomhetens rolle i miljøarbeidet.