Nøkkelinformasjon

DI logo
DI logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

63.980,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Oppstartsdato

21. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Årsstudium i design og arkitektur for deg med studiekompetanse fra vgs. Du vil få et lærerikt og inspirerende år i et unikt læringsmiljø med tett oppfølging.

Designinstituttet tilbyr ett års arkitekt- og designutdanning for deg med studiekompetanse fra videregående skole. Vår undervisning holder et høyt faglig nivå, og det er god tilgang på utstyr. Skolen tar inn kun 32 studenter hvert år, noe som gir et godt miljø med meget gode læringsforhold.

Undervisningsopplegg

Ditt springbrett til høyere arkitekt- og designutdanning

Designinstituttet er en fagskole i Oslo sentrum som tilbyr ettårig design- og arkitektutdanning for deg med studiekompetanse fra videregående skole. Drømmer du om et kreativt yrke så vil et år hos oss være et springbrett til høyere utdanning i Norge, eller i utlandet.

Du vil i løpet av skoleåret få grunnleggende innføring i visuell kommunikasjon, produktdesign, arkitektur og interiørarkitektur, samt kjennskap til tjenestedesign, illustrasjon, fargelære, tegning, form og struktur, materialer og arkitekturhistorie.

Fullverdig fagutdanning. Designinstituttet er en privat fagskole etablert i 2004. Studiet er godkjent for støtte fra lånekassen, og NOKUT-godkjent. Etter gjennomført og bestått årsstudium på Designinstituttet oppnår du 60 studiepoeng, vitnemål og tittelen Fagskolekandidat Design.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse, og innlevert opptaksprøve.

Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan søke på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksprøven legges ut på skolens nettsider i begynnelsen av februar, og søker leverer sitt løsningsforslag sammen med utfylt søknad og annen påkrevet dokumentasjon innen søknadsfristen oppgitt på Designinstituttets nettside.

Opptaksinformasjon

Søknad:

Du finner søknadsinformasjon på www.designinstituttet.no

Søknadsfrist for skoleåret 2023/24:

Mandag 1. juni 2023 klokken 12.00.

Vi har i studieåret 2023/24 totalt 32 studieplasser.

Karrieremuligheter

Assistent på designkontor, reklamebyrå, arkitektkontor, modellverksted, innkjøp og salg i designrelaterte butikker, eller videre studier i design og arkitektur, med mer.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat Design

Alle utdanninger innen