Nøkkelinformasjon

DI logo
DI logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

61980

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Årsstudium i design og arkitektur for deg med studiekompetanse fra vgs. Du vil få et lærerikt og inspirerende år i et unikt læringsmiljø med tett oppfølging.

Designinstituttet tilbyr ett års arkitekt- og designutdanning for deg med studiekompetanse fra videregående skole. Vår undervisning holder et høyt faglig nivå, og det er god tilgang på utstyr. Skolen tar inn kun 32 studenter hvert år, noe som gir et godt miljø med meget gode læringsforhold.

Undervisningsopplegg

Ditt springbrett til høyere arkitekt- og designutdanning

Finn din nisje. Design er mye forskjellig, som f.eks. grafisk design, industridesign, møbeldesign, interiørdesign, arkitektur. Hvis du har et visuelt blikk og liker kreative fag, men ikke vet hvilken retning som passer deg best – så vil et år hos oss hjelpe deg til svaret.

Du vil i løpet av skoleåret få grunnleggende innføring i visuell kommunikasjon, produktdesign, arkitektur og interiørarkitektur, samt kjennskap til tjenestedesign, illustrasjon, fargelære, tegning, form og struktur, materialer og arkitekturhistorie.

Fullverdig fagutdanning. Designinstituttet er en privat fagskole etablert i 2004. Studiet er godkjent for støtte fra lånekassen, og NOKUT-godkjent. Etter gjennomført og bestått årsstudium på Designinstituttet oppnår du 60 studiepoeng, vitnemål og tittelen Fagskolekandidat Design.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse, og innlevert opptaksprøve.

Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksprøven legges ut på skolens nettsider i månedsskiftet januar/februar, og søker leverer sitt løsningsforslag sammen med utfylt søknad og annen påkrevet dokumentasjon innen søknadsfristen oppgitt på Designinstituttets nettside.

Opptaksinformasjon

Søknad:

Du finner søknadsinformasjon på www.designinstituttet.no

Søknadsfrist for skoleåret 2022/23:

Mandag 2. mai 2022 klokken 12.00.

Vi har i studieåret 2022/23 totalt 32 studieplasser.

Karrieremuligheter

Assistent på designkontor, reklamebyrå, arkitektkontor, modellverksted, innkjøp og salg i designrelaterte butikker, eller videre studier i design og arkitektur, med mer.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat Design

Alle utdanninger innen