Designutdanning favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

43 690

Søknadsfrist

15. juni 2018

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Hva er Designinstituttet?

Designutdanning

Designinstituttet i Oslo tilbyr ett års design- og arkitektutdanning for elever med studiekompetanse fra videregående skole. Studiet passer like godt for deg som bare er nysgjerrig på desingfagene som for deg som allerede drømmer om å bli produktdesigner, interiørarkitekt, arkitekt eller grafisk designer. Hos oss utforsker du ulike designretninger, utvikler deg i den retningen du ønsker og blir motivert til jobb eller videre studier i Norge eller i utlandet.

Starten på en spennende, lukrativ karrière

Det finnes et hav av morsomme jobber innen designfagene. Og dyktige designere er konstant etterspurt i samfunns- og næringsliv. Sjansen er stor for at du får en både spennende og godt betalt jobb etter studiene.

Designinstituttet

Ditt springbrett – din fremtid

Undervisningsopplegg

Designinstituttet. Ditt springbrett - din fremtid

Finn din nisje. Design er mye forskjellig: Grafisk design, industridesign, klesdesign, møbeldesign, interiørdesign, arkitektur… Om du har et visuelt blikk og trives med kreative fag er det ikke gitt at du vet hvilken designretning som passer best for deg. Etter ett år hos oss vet du det. I tillegg får du erfaring i grunnleggende emner som idéutvikling, formgivning, tegning, modellering, fargelære og dataprogramvare som brukes tverrfaglig i alle innovative arbeidsprosesser hos oss.

Fullverdig fagutdanning. Designinstituttet er en privat skole, etablert i 2004. Vi er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) og mottar statsstøtte til drift. Som student hos oss har du rett til lån fra Statens Lånekasse for Utdanning. Etter gjennomført og bestått årsstudium på Designinstituttet oppnår du 60 fagskolepoeng, vitnemål og tittelen Fagskolekandidat Design. Utdanningen er yrkesrettet, avsluttende og selvstendig og gir kompetanse du kan bruke i samfunns-og næringsliv uten ytterligere opplæringstiltak.

Springbrett til høyskolene. Designinstituttet er en god start for deg som ønsker å utdanne deg videre innen design og arkitektur. Konkurransen for å komme inn på høyskolene både i Norge og i utlandet er stor, men etter ett år hos oss har du sannsynligvis utviklet en knallfin portfolio og knekt koden for høyskolenes opptaksprøver. Dessuten vil du vite hvilket studium som passer best for deg. I løpet av de siste årene har hele 88 prosent av våre studenter kommet inn ved de høyskolene de har søkt på.

Starten på en spennende, lukrativ karriere. Det finnes et hav av morsomme jobber innen designfagene. Godt visuelt blikk og strategiske, kreative hoder er konstant etterspurt i samfunns- og næringslivet. Sjansen er stor for at du får en både spennende og godt betalt jobb etter studiene.

Designinstituttet. Ditt springbrett - din fremtid

Opptakskrav

OPPTAKSKRAV I HENHOLD TIL FAGSKOLELOVEN

Utdanningstilbudet bygger på godkjent 3-årig videregående opplæring. Det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring fra Studieforberedende utdanningsprogram innen programområdet formgivingsfag eller tilsvarende. Realkompetansevurderingen gjennomføres slik:

1. For søkere med annen fullført og bestått videregående opplæring gjennomføres realkompetansevurdering som en test. En slik test er identisk med rangeringstesten. De som ikke vurderes å ha den nødvendige kompetansen for opptak, rangeres ikke og gis avslag på søknaden om opptak.

2. For søkere som ikke har fullført og bestått videregående opplæring gjennomføres først en realkompetansevurdering av kompetansen i allmennfagene. Den delen av realkompetansevurderingen skjer ved intervju og vurderingen av innsendt dokumentasjon.

Søkere som ikke har ervervet nødvendig kompetanse i allmennfag, gis avslag på søknad om opptak.

For søkere som har den nødvendige kompetansen i allmennfagene, gjennomføres så realkompetansevurderingen av formingsfagene på samme måte som for dem med annen videregående opplæring. Rangeringen av kvalifiserte søker skjer på grunnlag av en test som alle søkere må avlegges.

Testen skal vise forståelse, ferdigheter og evne til formidling av gitte oppgaver. Oppgavenes temaer varier fra år til år, men vil ha samme formål. Følgende fra testen vurderes:

- Forståelse for og evne til, gjennom tegning, å kunne beskrive objekter/volumer/rom.

- Evne til å skape og formidle et uttrykk basert på frie teknikker De enkelte vurderingene av testen teller likt. Søkeren med best vurdering rangeres først, søkeren med nest best vurdering rangeres som nr to, osv.

Opptaksinformasjon

Opptaksprøve 2018-2019

Oppgave 1

Tegn et bord med to personer som sitter og spiser.

Bruk svart kulepenn på et hvitt A4 ark.

Oppgave 2

Tegn huset du bor i fra utsiden.

Oppgi avstanden du har valgt mellom deg og huset i meter.

Bruk B4 blyant på et hvitt A4 ark.

Oppgave 3

Lag et bilde der du bruker former og farger for å uttrykke en stemning. Fri teknikk. Beskriv stemningen med et ord på baksiden av arket. Format A4.

Vurdering av opptaksprøver

Rangeringer skjer på grunnlag av en test som alle søkere må avlegge. Testen skal vise forståelse, ferdigheter og evne til formidling av gitte oppgaver. Oppgavenes temaer varierer fra år til år, men vil ha samme formål. Følgende fra testen vurderes:

  • Forståelse for og evne til, gjennom tegning, å kunne beskrive objekter/volumer
  • Evne til å skape og formidle et uttrykk basert på frie teknikker

De enkelte vurderingene av testen teller likt. Søkeren med best vurdering rangeres først, søkeren med nest best vurdering rangeres som nr to, osv.

Søknadsskjema

1. Fyll ut søknadsskjemaet. Du finner det på www.designinstituttet.no

2. Legg ved kopi av vitnemål.

3. Utfør oppgavene som er nevnt ovenfor.

4. Dokumentene sendes til:

Designinstituttet. Postboks 104 Torshov, 0412 Oslo

5. Det innsendte materialet blir vurdert av en opptakskomité. Endelig svar sendes kort tid etter innleveringsfristen.

Søknadsfrist for 2018/19

15. juni 2018

Vi har i studieåret 2018/19 totalt 28 studieplasser.

Karrieremuligheter

Assistent på designkontorer, reklamebyrå, arkitektkontorer, modellverksted, innkjøp og salg i designrelaterte butikker eller videre studier i design og arkitektur, med mer.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat Design