Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Hamar
Oslo
Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Kr 0 - 70.300,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Hamar

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-SYS0001

Studiested

Hamar

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20395-2

Oslo

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-SYS0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20395-5

Trondheim

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-SYS0001

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20395-6

Om studiet

Dette er et ettårig studie som gir inngående kunnskap og ferdighet i drift og administrasjon av nettverk.

Studiet bygger videre på undervisningsstoffet i studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift. En system og nettverksadministrator har til oppgave blant annet å sørge for at nettverket er stabilt og sikkert. Det undervises i programvare og teknologi som benyttes av ledende IT driftsmiljøer, og man lærer å beherske oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger. Studiet omfatter skyløsninger, virtualisering og sikkerhet. Etter fullført studie får du tittelen System og Nettverksadministrator, og aktuelle stillinger etter endt studie kan eksempelvis være konsulent til 2. og 3. linje support.

Undervisningsopplegg

Stedsbasert undervisning i klasserom 2-3 dager i uken kl 9-15. Lab og klasserom kan fritt brukes på dager uten undervisning.

Det undervises i ett og ett emne om gangen med etterfølgende eksamen.

Studiet krever ikke egen PC. 

Opptakskrav

  • Fullført studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift, fagbrev i Dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, IT-driftsfaget eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Mer om skolen og opptak på skolens hjemmeside.

Kvalifikasjon/tittel

System og nettverksadministrator